Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: ORG

Ogłoszono przez Monika Być

Status prawny

Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie jest samorządową instytucją kultury o charakterze kulturalnym i edukacyjnym wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nr 4/1993

Organizatorem Centrum jest Województwo Warmińsko-Mazurskie. Bezpośredni nadzór nad Centrum sprawuje Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
Siedzibą Centrum jest Olsztyn.
Zadania oraz cele Centrum określa statut jednostki.

Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie posiada osobowość prawną uzyskaną z chwilą wpisu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Centrum jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków dotyczących należącego do niej mienia.

Załączniki: