Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: ORG

Ogłoszono przez Monika Być

Informacje podstawowe

Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie funkcjonuje od lipca 1993 roku w ramach oficjalnej umowy o współpracy i partnerstwie zawartej pomiędzy województwem warmińsko - mazurskim w Polsce a francuskim departamentem Côtes d'Armor w Bretanii. Przez kilka ostatnich lat Centrum inicjowało i współorganizowało współpracę zdecentralizowaną pomiędzy województwem warmińsko - mazurskim a departamentem Côtes d'Armor we wszystkich dziedzinach współpracy zapisanych w umowie oficjalnej pomiędzy stronami. Od stycznia 2003 roku jest to samorządowa placówka kulturalno - oświatowa podległa Departamentowi Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, której zadania koncentrują się na międzynarodowej współpracy kulturalnej, edukacyjnej i młodzieżowej w dziedzinie upowszechniania języka francuskiego.

Do stałych form pracy instytucji należy organizowanie i wspomaganie regionalnej polsko- francuskiej współpracy kulturalnej, artystycznej i oświatowo - szkolnej, prowadzenie kursów języka francuskiego, biblioteki książek i czasopism francuskich, spotkań kulturalnych, oświatowych, działalności stowarzyszeniowej (przy Centrum działa Olsztyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Bretanii i Francji 'Amitié'). Do najbardziej znanych wydarzeń kulturalnych należy wymienić coroczne edycje Dni Kultury Francuskiej i Dni Bretanii. Z kolei z działalności szkolno-oświatowej warto wymienić coroczne staże we Francji nauczycieli języka francuskiego oraz wakacyjne obozy językowe dla licealistów. Centrum prowadzi też działalność wydawniczą.

Głównym partnerem Centrum we Francji jest Mission Internationale Rady Generalnej Côtes d'Armor oraz partnerskie stowarzyszenie Côtes d'Armor-Warmia et Mazury. Centrum pracuje ponadto w ścisłej współpracy z Ambasadą Francji w Polsce oraz Instytutem Francuskim w Warszawie. W porozumieniu z Instytutem Francuskim w Warszawie pełni rolę regionalnego ośrodka egzaminacyjnego języka francuskiego w systemie DELF.

Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie realizuje:
- kursy języka francuskiego na wszystkich poziomach dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
- państwowe egzaminy języka francuskiego DELF;
- zajęcia z dziedziny frankofonii;
- programy podnoszenia kwalifikacji nauczycieli języka francuskiego (staże, konferencje);
- bibliotekę książek i czasopism (największa w regionie Warmii i Mazur);
- wystawy w galerii sztuki;
- Dni Kultury Francuskiej (kwiecień) i Dni Bretanii (listopad);
- współpracę szkolno - młodzieżową;
- działalność stowarzyszenia polsko-francuskiego;
- działalność kulturalną - otwarcie na Europę.